Svi putevi vode u srce

Tekst je objavljen u magazina Sensa.

(…) Otuđen i izolovan pojedinac polako shvata uzaludnost osvajanja vrhova dalekih planina na kojima boravi sam; postaje bolno svestan neuhvatljivih niti koje paraju samo tkivo postojanja. Nešto, sve češće, zapne iznutra: ne zna kuda će, ni kako, ni kojim putem. Ipak, i dalje silovito veruje da ljubav preobražava biće. Mada toga još uvek nije svestan, oseća da je meko srca najjača valuta. Iako to još uvek ne razume, dobro zna da je iskustvena spoznaja sebe izvor istinske moći. I najzad, svakom česticom svog bića prepoznaje da je unutrašnji red temelj kolektivnog mira, jer: bez istinskog prihvatanja vlastitog bića nema slatkog iskustva voljenja. 

Kucanje na vrata srcaIstražujući neumoljivu vezu između tela i uma, američki psihoterapeut Loven navodi bogatstvo izraza koji u sebi sadrže reč –srce-, izjednačavajući ga sa pojmom centra, srži, suštine. Neki od primera simbolične kontekstualizacije su „ući u srce problema”, „pogoditi nekoga u srce”, „pokloniti nekome srce”. Ali, tu su i doslovni opisi telesnih senzacija i opažanja emocionalnog iskustva razočaranja, tuge, bola poput „slomiti srce”, „steglo mi se srce”. (…)

Ceo tekst možete pronaći u februarskom broju magazina Sensa.
Ušuškate se i zaronite!


Ukoliko vam je materijal koristan i smatrate ga vrednim deljenja,
hajdemo da zajedno inspirišemo još nekoga.
Negujmo naše pleme svesnosti i ljubavi!

Svi tekstovi su autorski i svako preuzimanje i objavljivanje bez saglasnosti, podleže kršenju autorskih prava.


Post Your Thoughts