JOGA

Joga je drevna duhovna, filozofska i praktična disciplina. Iako njeni koreni sežu u daleku prošlost, kako mnogi mudri ljudi kažu, može biti da nam je danas potrebnija više nego ikada do sada.

Ovaj koncept sveopšteg unapređenjenja kvaliteta života na svim nivoima našeg postojanja, prepoznat je od strane Ministrarstva zdravlja Republike Srbije 2010. kao preventivni i terapeutski metod za unapređenje zdravlja

Tokom dubokog i kompleksnog fizičkog, mentalnog, energetskog i duhovnog iskustva preobražaja, postavljamo zdrave temelje za sticanje znanja i uvida, gradimo jedan nov odnos sa sobom, harmonizujemo različite nivoe postojanja i učimo kako da unapredimo kvalitet života na integrativan način.

FILOZOFIJA I PRAKSA JOGE

Naš koncept temelji se na integrativni sistem Patanđalijeve Aštanga Joge[koja se razlikuje od metoda Ashtanga Vinyasa Joge Pattabhi Jois-a] pružajući nam konkretne smernice i alate koji nas vode u pravcu sattvičnog (celovitog, uravnoteženog) života. Čitav proces odvija se u vidu primene osam koraka duhovnog puta: etičkih smernica i filozofskih principa (jame i nijame), fizičkih pozicija i telesno orijentisane prakse (asane), tehnika disanja (pranajame), četiri aspekta unutrašnjeg preobražaja kroz četiri nivoa meditativne prakse (pratjahara, darana, djana, samadi).

Naša namera je da pažljivo integrišemo (naizgled različite formom, a istovetne suštinom) pristupe kroz komplementarnu i kreativnu primenu inteligentnog sekvenciranja, svesnog disanja i formalnih meditativnih praksi, kroz kombinaciju aktivnih tehnika pročišćenja i kontemplativnih smernica.

OD TELA KA SUPTILNIM NIVOIMA POSTOJANJA

Istinska Joga svom osnovnom zadatku negovanja duše pristupa preko tela, ali tu svoju misiju ne završava. Fizičko blagostanje je sekundarna dobit. 

Ovo je uzbudljiv i osnažujuć procesa malog, svakodnevnog napora i  postepenog progresa. Ova divna praksa nam daruje ogromnu snagu, i to ne samo fizičku, već onu drugu, pravu – snagu volje, snagu duha, snagu srca…
Posvećeni smo ostvarivanju cljeva u oblasti edukacije o prevenciji, očuvanju i unapređenju psihofizičkog zdravlja.

Drugim rečima, programi koje nudimo su izraz nastojanja da kombinacijom moćnih tehnika i jednim blagim, negujućim pistupom Za-Jedno sagledamo kompleksnost i lepotu našeg postojanja i lakše i jednostavnije priđemo bliže celovitosti.

ZNAČAJ ZAJEDNICE, VREDNOST DELJENJA

Do sada već dobro znamo da nema magičnih pilula, čarobnih štapića i brzih rešenja, i da niko ne može da otključa neke unutrašnje brave i prođe kroz čitav proces umesto nas. I to je jedna moćna i osnažujuća činjenica svesnog života.

Ipak, bez obzira na lične kapacitete, neosporno je da je svakome od nas bez izuzetka neophodna (makar povremena) podrška i vođstvo. U tom smislu, stari spisi kažu da je podrška sanghe (recimo da je možemo, između ostalog, razumeti kao zajednicu svesnih i slobodnih ljudi) učestvuje u ličnoj i kolektivnoj evoluciji sa oko 25% ukupnih napora, odnosno ostvarenih rezultata. To može biti još jedan motiv za češće udruživanje snaga.

Više o konceptu časova i načinu rada možete naći na:
https://natashanikolic.com/uncategorized/opis-casova-i-nacina-rada/