Susret sa meditacijom


“Meditacija nije indijska metoda; to nije jednostavno tehnika. Ne možete je naučiti.
To je rast; rast vašeg svekolikog života izvan vašeg svekolikog života.
Meditacija nije nešto što može da se pridoda vama takvim kakvi jeste.
Ona može da vam dođe samo putem korenitog preobražaja
. To je cvetanje, rast.
Rast je uvek nešto izvan potpunog; on nije dodatak. Ka meditaciji morate da rastete.

(…)Meditacija je vrhunac ljubavi;
ne ljubav prema jednoj osobi, već prema svekolikom postojanju.
Za mene je meditacija živi odnos sa svekolikim postojanjem koje nas okružuje.
Ako možete da budete zaljubljeni u svaku okolnost, onda ste u meditaciji.”
Osho

 

Upoznavanje…

Prvi susret sa meditacijom kod većine ljudi izaziva zebnju, zbunjuje… U sredini u kojoj stalno posežemo izvan sebe, verujemo da nam neko ili nešto može doneti sreću, osmeh, zdravlje i sl., nije ni čudo da imamo otpor prema nečemu što nije naše kulturno nasleđe a još nas i usmerava unutra. Vraća sebi. Danas sa lakoćom možemo da komuniciramo sa ljudima sa najudaljenije tačke planete, ali smo izgubi kontakt sa sobom. (Pico Iyer) Praktični smo i pragmatični i često mislimo da samo gubimo vreme i novac ako ne činimo nešto konkretno i produktivno.

Ipak, meditacija je opštečovečanska pojava i potreba, prirodno stanje našeg bića od kojeg smo se samo malo udaljili, zaboravili…

 

Prvo svesno meditativno iskustvo…

U početku je očekivano i prirodno da osciliramo između razmišljanja i svesnog prisustva – bavljenja onim što se dogodilo, zamišljanja onoga što se može dogoditi, i izbora da pažnju poklonimo određenom sadržaju u sadašnjem trenutku (dah, mantra, određeni meridijan, i dr.). Korisno je da imamo na umu zavodljivost misli, da dozvolimo sebi da ih primetimo, ali da ne dopustimo da nas ponesu ili preplave. Neka budu samo ono što već jesu – prolazne i privremene. Primećujemo mentalne sadržaje i postepeno preusmeravamo pažnju na prostor iza njih, prostor koji im predhodi, gde se misao začinje. Na čistu svest, bez mentalne buke i pozadinskih komentara; bez naličja i senke.

Uočite sve smetnje, sve kradljivce pažnje…

Pratimo osciliranje kvaliteta naše pažnje i intenziteta sadžaja koji preko čula dolaze do uma. Primećujemo istovetnost samosvedočećeg uma, uloge neutralnog posmatrača, bez obzira na promenljivo okruženje.
Bez pokušaja da se nešto spreči ili zadrži, bez nerviranja što je još uvek tu.

Ukorenjeni unutar sebe.

Svesno biramo opažanje umesto imenovanja, sagledavanje prave prirode posmatranog sadržaja umesto poistovećivanja. Usvajamo objektivnu perspektivu u odnosu na naše subjektivno iskustvo.

 

Sledi nekolko koraka koje možemo da primenimo samostalno. Nema boljeg doba dana i okruženja od jutra u prirodi. Poželjno je da prođemo kroz svaki segment i umirimo se par minuta u skladu sa navedenim instrukcijama.

 

Usmerite pažnju na dah.
Ispravite se. Proširite se. Primetite svaki udah, izdah…
Koji delovi tela su najviše uključeni, gde najviše osećate dah…?
Počnite da opažate svaki pokret koji dah proizvodi svojim kretanjem,
svaku senaciju koju na tom putu stvara…
Prepoznajte različite segmente disajnog toka, različite nivoe disanja…
Oduprite se potrebi da nešto činite. Neumorno posmatrajte.

Osetite kako (dah) hrani i čisti vaš organizam.

Osetite život u njegovoj punoći iz prve ruke – budnim praćenjem svakog daha.

 

Vibraciono podešavanje
Posadite seme namere i uskladite se sa poželjnim – dišite nameru, ono što želite da “postignete”, rešite, ostvarite.. kvalitete koje želite da kultivišete…
Budite tihi svedok njihovog zrenja…

Gde želite da vas današnje aktivnosti / praksa odvedu?

Dopustite da energija pažljivo odabrane namere prostruji kroz vas.

 

Svesnost je mera životne snage.
Budite svesni tihog prisustva u svakoj stvari.
Osvestite prostor koji svemu omogućava da postoji.
Dozvolite svemu da postoji… iznutra i spolja,
posmatrajte okolinu na meditativan način.
Bez otpora, bez činjenja, pokušaja da se nešto spreči, zadrži ili naglasi.
Bez intervencije.
Neka samo vaše prisustvo bude vaš identitet.

Sve što imamo je ovaj trenutak. I sve što nam je potrebno je “samo” svest o tome.

 

Ponudite zahvalnost za odgovarajuće fizičko/mentalno/emocionalno/energetsko iskustvo.
Bez obzira na trenutni položaj, senzacije u telu,
bez obzira na današnje namere i trenutne potrebe,
nastojite da potpuno i bezuslovno poklonite pažnju dahu,
sidru koje vas iznova vraća u sadašnji trenutak.

Svaki dah je važan, svako iskustvo je dragoceno.

 

Re-play
Ponovo poklonite pažnju disanju.
I dalje ste mirni, tihi, otvoreni za iskustvo sadašnjeg trenutka.
Primetite kakav je osećaj biti ovde… U vašem telu… deo ovog trenutka?
Upijte svaku pojedinost.
Primetite kako se osećate i nastojite da prepozate kako je svesnost disanja zaslužna
za tu duboku regeneraciju.

Izaberite da dah bude katalizator promene.

 

photo-1427805371062-cacdd21273f1

Baš ovo mesto je savršeno za korak u nepoznatom smeru.
Baš ovaj trenutak je savršen za početak.
Baš ovaj dah je savršen za prelazak u stanje dopuštanja.

Vaša pažnja otvara vrata.

 

Namera teksta nije objašnjenje pravilnog načina disanja ili nametanje ideja ili
vrednosti. Reč je o nastojanju da se kroz praćenje prikazanih smernica oslobodimo
nepotrebne tenzije, mentalnog stresa i emotivnog grča. Podsticanjem meditativnog
kvaliteta uma udaljavamo se od onoga što nam škodi i približavamo se sebi.

Ideja bloga je prikaz perspektiva nekoga ko je već neko vreme na tom istom putu i ko
se trudi da motiviše, podrži, razume i ponudi načine za prevazilaženje eventualnih
poteškoća. Kroz kratko uputsvo su izloženi odgovori na najčešće dileme početnika u meditaciji.


Categories: Yoga lifestyle

Post Your Thoughts