Individualni časovi

Nastojimo da zajedno odaberemo odgovarajuće korake
u skladu sa Vašim potrebama i težnjama,
a u cilju ostvarenja željenih promena i nežnog prekoračenja granica tela i uma.

Individualni časovi su namenjeni i dostupni kako početnicima, tako i našim starim jogijima/nama koje žele da prodube svoje iskustvo i razumevanje sebe kroz praksu.

U pitanju je visoko efikasan personalizovani rad – u skladu sa individualnim ciljevima i opštim zdravstvenim stanjem, imamo priliku da oslušnemo i razumemo tanane signale tela kao veran odraz i objektivno ogledalo našeg unutrašanjeg sveta.

U zavisnosti od vaše namere primenjuju se tehike koje na holistički način doprinose kako prevenciji, tako i unaprđjenju telesnog, mentalnog i emocionalnog zdravlja.

U Chandra Yoga Studiu se poštuje drevni Ashtanga sistem koji je usvojen na samom izvoru – u Mysoru (Indija) K. Patthabbi Jois istraživačkom institutu KPJAYI (ashtanga yoga research institute). Individualizovani pristup i sigurne, stabilne i ugodne asistencije pomažu polaznicima da usvoje predviđene tehnike, prekorače granice tela i uma, dovedu vlastitu praksu na viši nivo i usvoje tehnike koje im pomažu da kroz život koračaju svesno i radosno. Primena autentičnog metoda, takođe, dovodi do maksimizacije terapeutskih učinaka (fizičkih, mentalnih, energetskih).

Ovo je uzbudljiv i osnažujuć procesa svakodnevnog i  postepenog napretka. Ova divna praksa nam daruje ogromnu snagu, i to ne samo fizičku, već onu drugu, pravu – snagu volje, snagu duha, snagu srca..!

Individualni
Hajmo zajedno ?