Ashtanga Vinyasa Yoga

Ashtanga Vinyasa yoga (u daljem tekstu AVY) dostupna nam je zahvaljujući mudracu Vamana Rišiu i originalnom učenju koje potiče iz drevnog spisa Yoga Korunta. Danas se AVY širom sveta praktikuje na način na koji je tokom života podučavao S. K. Pattabhi Jois, i kako to danas čini njegov unuk Sharath Jois.

KONCEPT RADA

Metod detoksifikacije i jačanja organizma u AVY sistemu sastoji se od asana koje su grupisane u šest serija. Logika i ključni princip osnovne serije Ashtanga Yoge iskazuje se kroz progresivan niz položaja koji se sukcesivno smenjuju i postepeno i paralelno grade fleksibilnost i snagu. Svaki položaj nas priprema za sladeći počev od Pozdrava Suncu, koji su duša i srce svake yoga prakse, a čiji je cilj da umiri um, distancira nas od spoljnog sveta i svega što smo sa sobom poneli iz njega, i probudi unutrašnju, digestivnu vatru, pročisti i okrepi čitavo telo.

PRIMARNA SERIJA – Yoga Chikitsa podrazumeva sekvencijalni redosled položaja koji se gradi postepenim dodavanjem pozicija tek nakon što je učenik korektno savladao predhodni. Tek nakon što se uspostvi neophodni nivo gipkosti, snage, izdržljivosti i razumevanja određenog položaja, učitelj dodaje novu poziciju predhodno konsolidovanoj praksi.

AVY ČASOVI:
▫️Mysore čas
▫️Vođeni čas

MYSORE ČAS je tradicionalni način rada:
privatni čas u grupnom meditativnom okruženju, sa individidualnom pažnjom učitelja.
Naziv potiče od istoimenog grada sa juga Indije u kome je ceo svoj zivot podučavanju posvetio guru Ashtanga Yoge Sri K. Pattabhi Jois. Mysore čas, kao najsigurniji i najefikasniji način vežbanja, je poseban tip Ashtanga časa i tradicionalni način upražnjavanja Ashtange.

Reč je o individualnoj praksi u grupi, gde svako vežba u svom ritmu (sam za sebe), pod vođstvom i asistencijama instruktora. Nakon što je naučio (savladao) određeni sled položaja, učenik može da se fokusira na praćenje vlastitog daha i osluškivanje tela kroz ritam vežbanja koji nije podređen ritmu grupe. Na ovaj način, takođe, sprečavamo povrede, učimo kako da osluškujemo i disciplinujemo telo kao prečicu ili instrument za miran i stabilan um.

VOĐENI ČAS podrazumeva podsticanje aktivnog, svesnog i progresivnog (postepeno, korak po korak) ulaženja i produbljivanja predviđenog položaja, uz demonstraciju, objašnjenje, razumevanje i primena ključnih principa.
Akcenat je na adekvatnom redosledu i poravnanju koje nam omogućava da na najadekvatniji (najnežniji) način prekoračimo svoja telesna i mentalna organičenja. U kombinaciji sa Mysore časovima, sve komponente naše prakse će biti izbalansirane i integrisane, a um miran i stabilan.

Individualizovani pristup i sigurne, stabilne i prijatne  asistencije pomažu polaznicima da usvoje predviđene tehnike, prodube asane, prekorače granice tela i uma i dovedu vlastitu praksu na viši nivo.

Nastojanje je preneti autentičan način rada nakon višegodišnjeg učenja i usvajanja AVY metoda i najzad asistiranja  na samom izvoru u istraživačkom institutu KPJAYI (Ashtanga Yoga Research Institute)– u Mysore-u (Indija).

Body not stiff. Mind stiff.
~ K. Pattabhi Jois