Online časovi

Podučavanje / rad putem Skype-a

Za sve osobe koje često putuju ili žive na prostoru gde nemaju mogućnost ove vrste rada na srpskom jeziku, osobe koje su sprečene da nas posete usled viška obaveza i manjka vremena, ili žele da uče svojim tempom u svom domu.

Praktikujemo eklektičan pristup i nastojimo da zajedno odaberemo odgovarajuće korake u skladu sa Vašim potrebama i težnjma, a u cilju ostvarenja željenih promena i pažljivog prekoračenja granica tela i uma.

Dobrodošli!