Programi

Postoji jedna suptilna tajna koja te čeka, bliža od tvog sledećeg daha, važnija od sledećeg otkucaja tvog srca. Kad je jednom dokučiš, život će ti se otvoriti za čuda, svetlosnim godinama izvan onoga što si mislio da je moguće. To je tajna zdravlja, sreće i mira. (…) Ta tajna skiverna je od tebe. Skrivena je, ali ne među nečitkim simbolima pergamenata duboko u utrobi nekog drevnog hrama, već tu pred tvojim otvorenim očima.
Dr. Kinslow

Odvežite se, nasmešite se, polećemo…