Holistička terapija

Četiri integrativna modaliteta:

  • Holistička terapija;
  • Energetska medicina;
  • Personalizovani meditativni proces;
  • Izrada individualnog šestonedeljnog protokola.

(*Reč je o visoko personalizovanom radu i holističkom pristupu u okviru svakog modaliteta, bilo da se primenjuju pojedinačano ili u kombinaciji.)


Većini nas je danas više nego ikada potrebno je razumevanje, oslobađajuće prihvatanje i saosećanje za ono što osećamo i za sve što jesmo. Tome se pridružuje potreba za negujućim smernicama i konkretnim alatima koji nas sveobuhvatno podržavaju i unose iskru radosti kuda god da krenemo.

Kroz pažljivo osluškivanje unutrašnje klime i saosećajno istraživanje skrivenih pretpostavki, implicitnih sećanja i telesnih signala, pruža nam se prilika da prepoznamo nesvesnu unutrašnju dinamiku i otkrijemo nove puteve ka ličnoj slobodi. 


„Cilj psihoterapije nije da dovede čoveka do nemogućeg stanja sreće već da mu pomogne da dostigne čvrstinu i mir u susretu sa patnjom.”
K. G. Jung

Individualni terapijski susreti

Rad „1 na 1” otvara Vam vrata ka beskrajnom potencijalu na putovanju do sveobuhvatnog zdravlja istraživanjem uzroka određenog sputavajućeg stanja. Saosećajna podrška pruža mogućnost postepenog ličnog preobražaja: podizanja nivoa svesti i duhovne evolucije.

Duboke spoznaje koje stičemo kroz taj proces, a potom i opcione tehnike energetske medicine koje integrišu promene, pomažu nam da otpustimo stari emocionalni naboj i stupimo u kontakt sa izvornom istinom koja nas zaista oslobađa. Da sagledamo svoju celovitost i iskustveno spoznamo mogućnost da svesnim izborom odredimo dalji životni pravac.

Susret traje 50 minuta i sprovodi se na nedeljnoj bazi tek nakon što je sklopljen ugorovor o terapijskom radu tokom inicijalnog razgovora.

Šta je neophodno znati pre početka

Timski rad i aktivna uloga u procesu ozdravljenja
Ovaj moćan proces uključuje potrebnu podršku i ohrabrenje terapeuta, kao i spremnost klijenta na angažovenje u procesu kroz svakodnevne, male korake ka dugotrajnoj poromeni životnih navika. Bez toga neozbiljno je očekivati dugoročni boljitak. Največa pomoć koju možemo pružiti nekom jeste pomoći mu da on pomogne samom sebi (D.Milanović),  da saznanjima, radom i trudom poboljša svoj život.

Koncept sveošteg blagostanja i trajnog isceljenja nije proces brzih rešenja već poziv na predivno putovanje spoznaje svoje prave prirode i svrhe postojanja. Ovaj poziv većini ljudi dolazi kroz određenu neprijatnost. Lična kriza nastala usled naizgeld nerešive životne situacije ili u vidu određenog telesnog oboljenja je nabrži katalizator duboke unutrašnje promene.

Doslednost, strpljenje, ljubav i poverenje su magični sastojci, začini i nevidljivi pomagači procesa koji ovo putovanje čine trajnim i lakšim. Ovakav pristup nam dopušta da na zabavan način naučimo nove stvari o sebi i proširimo horizonte poimanja i razmišljanja, da usvojimo različite životne lekcije, savladamo životne prepreke i prepoznamo autentične načine da se živi srećan, ispunjen i smislen život.


Ulazak u terapiju je značajna odluka i kvalitet vašeg odnosa sa izabranim terapeutom je od suštinske važnosti. Zato je neophodno da postoji zajedničko razumevanje terapijskog protokola i saglasnost u vezi uslova i načina rada.

U tom svetlu, ponudila bih vam nekoliko tekstova posvećenih odgovorima na neka od čestih pitanja ljudi pre upuštanja u terapijski proces.

Terapijski proces: ohrabrenje pred put i raspršivač štetnih mitova

Način rada: relaciono polje, probna vožnja, prvi susret
https://natashanikolic.com/kontemplativniaktivizam/terapijski-proces-nacin-rada/

Terapijski ciljevi: potraga za odgovorima, odgajanje sebe, trigeri
https://natashanikolic.com/kontemplativniaktivizam/2569

Trajanje procesa: Rekonstrukcija psiholoških granica, Rekonstrukcija remek dela vašeg života
https://natashanikolic.com/kontemplativniaktivizam/terapijski-proces-trajanje/

Energetska medicina

Ovaj multidimenzionalan isceljujuci modalitet otvara vibracijska vrata, uklanja sam uzrok narušene ravnoteže i uspostavlja optimalan i stabilan energetski nivo kroz pokretanje unutrasnjih isceljujućih mehanizama. Uporedo se podiže naš fizički, mentalni i duhovni imunitet, stiče drugacije (sveobuhvatnije) sagledavanje stvarnosti, čime se pojedinac osnažuje i osposobljava da svesno odabere ono što je za najviše i najuzvišenije dobro.

Na ovaj način, takođe, indirektno utičemo na podizanje svesti na nivou čovečanstva u ovom kritičnom trenutku globalnih poteškoća i izazova.

Nastojimo da zajedno odaberemo odgovarajuće korake u skladu sa Vašim potrebama i težnjama, a u cilju ostvarenja željenih promena i nežnog prekoračenja granica tela i uma.

Reč je visoko efikasnom personalizovanom radu– u skladu sa individualnim ciljevima i opštim zdravstvenim stanjem, imamo priliku da oslušnemo i razumemo tanane signale tela kao veran odraz i objektivno ogledalo našeg unutrašanjeg sveta.

U zavisnosti od vaše namere primenjuju se tehike koje na holistički način doprinose kako prevenciji, tako i unaprđjenju telesnog, mentalnog i emocionalnog zdravlja.

Susret traje 20 do 30 minuta i sprovodi se u zavisnosti od zdravstvenog stanja i individualne namere, tek nakon što je sklopljen ugorovor o terapijskom radu tokom inicijalnog razgovora.

U susret ispunjenom životu kakav istinski zaslužujemo!

Tu sam za Vas!
Dobro mi došli!