Hatha & Vinyasa flow

Dinamičan pristup hatha yogi

Vinyasa potiče od sanskritske reči koja u doslovnom prevodu znači veza, povezanost, te se može interpretirati kao sinhronizovanost pokreta sa dahom. Često je nazivamo flow ili tok – zbog fluidnih prelaza i pretapanja jedne pozicije u drugu. Poput dinamicnog plesa, ove kreativne sekvence pored detoksicirajućeg efekta, energiziraju i revitaliziraju celo telo, kroz svesno i aktivno spajanje daha i pokreta.

Tradicionalna vinyasa podrazumeva tri položaja koja čine esencijalnu komponentu svakog Pozdrava Suncu, a sastoji se od Chaturanga Dandasane (štap), Urdhva Mukha Svanasane (pas sa pogledom na gore) i Adho Mukha Svanasane (pas sa pogledom na dole). Na vinyasa času ova 3 položaja služe kao tranzicioni / tranzitni (prelazni) položaji koji održavaju toplotu tela i dobru prokrvljenost kičme, u kojima se odmaramo i istovremeno pripremamo za sledeći položaj ili niz položaja.

Snaga vinyase je u raznolikosti koja nam pomaže da istovremeno jačamo telo i činimo ga gipkim i poslušnim, dok nam njena dinamika omogućava da probudimo unutrašnju vatru koja će snažno detoksifikovati telo i eliminisati sve metaboličke otpade, nusprodukte varenja i druge toksične sadržaje.

Vinyasa čas

Set an Intention, Love Your Practice
  • gentle flow – nežni tok
  • intensive flow – intenzivni tok

Svaki vinyasa čas obuhvata telesnu i mentalnu pripremu za dinamično izvođenje položaja, razigrane nizove asana gde trajanja daha diktira vreme provedeno u položajima. Fokus je na sinhronizaciji daha sa pokretom uz simultano produbljivanje svesnosti i pažnje – priprema, zauzimanje i produbljivanje predviđenih položaja postepeno poprima oblik meditacije u pokretu – pretapanje pozicija inicirano dahom pomaže nam da ostanemo prisutni, centrirani a da u isto vreme otklonimo blokade koje sputavaju optimalan protok energije u telu. Drugi deo svakog vinyasa časa je pretežno yin prirode, podrazumeva dugo zadržavanje u pozicijama za koje smo predhodno pripiremili telo dinamičnim nizovima, gde se pažnja opet vraća dahu, telo se postepeno hladi, odmara i upija efekte predhodne aktivnosti.

Za razliku od Ashtanga časa koji sadrži element predvidljivosti, ponavljanja pozicija u identičnom redosledu, vinyasa se odlikuje slobodnim izborom asana koji se razlikuje na svakom času. Iako se vinyasa čas uglavnom koncipira tako da kroz brojne sekvence priprema polaznike za tzv. krešendo momenat, odn. ciljanu izazovnu asanu/e, predhodni i završni položaji tangiraju i revitalizuju celo telo.

Svaki čas se sastoji od uvodne meditacije, glavnog dela časa (koji podrazumeva simultano izvođenje pozicija, korektne tehnike disanja, energentskih kontrakcija (bandha) i usmeravanja pažnje (drishti), i yoga nidre ili završne progresivne relaksacije.

Individualizovani pristup i sigurne, stabilne i ugodne asistencije pomažu polaznicima da prodube asane, prekorače granice tela i uma i dovedu vlastitu praksu na viši stupanj.


Categories: Uncategorized

Post Your Thoughts