Aštanga joga

Aštanga joga je sveobuhvatna duhovna, filozofska i praktična disciplina u doslovnom prevodu znači osmostruka ili osmokraka joga – kako je zapisano u Patanđalijevim Yoga Sutrama – to je put unutrašnjeg pročišćenja koji se sastoji od osam nivoa duhovne prakse:
Yama (lični moralni kodeks),
Niyama (socijalni kodeks),
Asana (postavljanje tela u određeni fizički i energetski položaj),
Pranayama (regulacija daha i vitalne energije),
Pratyahara (suptilna kontrola čula),
Dharana (koncentracija),
Dyana (meditacija),
Samadhi (konteplacija ili prosvetljeno stanje svesti).

Iako ne postoji opšta saglasnost u definisanju Joge, najtačnija definicija je ona koja glasi da je suština joge suptilna kontrola i jačanje uma do stanja transcedentalnog (samo)soslobođenja.  “Yogas Chitta Vritti Nirodha”(Patanđalijeve Joga sutre).

Prva dva koraka ka uspostavljanju ‘kontrole’ uma jesu savršeni sklad jama i nijama – negovanje vrlina ka postepenoj promeni karaktera. Ipak, nije moguće zaista živeti ove principe ukoliko telo i čulni organi nisu u dovoljnoj meri pročiščeni, rafinirani i osnaženi. Prva četiri nivoa spadaju u ‘spoljene’ ili eksterne vidove čišćenja koji bivaju upotpunjeni i integrisani preostalim nivoima Aštanga metoda.

Istinska Joga svom osnovnom zadatku negovanja duše pristupa preko tela, ali tu svoju misiju ne završava. Fizičko blagostanje je sekundarna dobit.

Ovo je uzbudljiv i osnažujuć procesa malog, svakodnevnog napora i  postepenog progresa. Ova divna praksa nam daruje ogromnu snagu, i to ne samo fizičku, već onu drugu, pravu – snagu volje, snagu duha, snagu srca…

*Primena autentičnog metoda, dovodi i do maksimizacije terapeutskih učinaka (fizičkih, mentalnih, energetskih, duhovnih).