Grupni časovi

Metod detoksifikacije i jačanja organizma u Ashtanga sistemu sastoji se od asana koje su grupisane u šest serija. Logika i ključni princip osnovne serije Ashtanga Yoge iskazuje se kroz progresivan niz položaja i tehnika koji se sukcesivno smenjuju i postepeno i paralelno grade fizičku i mentalnu fleksibilnost i snagu. Svaki položaj nas priprema za sladeći počev od Pozdrava Suncu, koji su duša i srce svake joga prakse, a čiji je cilj da umiri um, distancira nas od spoljnog sveta i svega što smo sa sobom poneli iz njega, i probudi unutrašnju, digestivnu vatru, pročisti i okrepi čitavo telo i stabilizuje um.

Primarna serija – Yoga Chikitsa podrazumeva sekvencijalni redosled tehnika koji se gradi postepenim dodavanjem pozicija tek nakon što je učenik korektno savladao predhodni. Tek nakon što se uspostvi neophodni nivo gipkosti, snage i razumevanja određene tehnike, učitelj dodaje novi položaj predhodno konsolidovanoj praksi.

Mysore čas – tradicionalni Aštanga metod

  • privatni čas u grupnom meditativnom okruženju, sa individidualnom pažnjom učitelja

Naziv potiče od istoimenog grada sa juga Indije u kome je ceo svoj zivot podučavanju posvetio guru Ashtanga Yoge Sri K. Pattabhi Jois. Mysore čas, kao najsigurniji i najefikasniji način vežbanja, je poseban tip Ashtanga časa i tradicionalni način upražnjavanja Ashtange.

Reč je o individualnoj praksi u grupi, gde svako vežba u svom ritmu (sam za sebe), pod vođstvom i asistencijama instruktora. Nakon što je naučio (savladao) određeni sled položaja, učenik može da se fokusira na praćenje vlastitog daha i osluškivanje tela kroz ritam vežbanja koji nije podređen ritmu grupe. Na ovaj način, takođe, sprečavamo povrede, učimo kako da osluškujemo i disciplinujemo telo kao prečicu ili instrument za miran i stabilan um.

Pristup koji nam osigurava bezbedan i brz napredak kroz tradicionalni pristup “jedan na jedan” (učenik dobija individualna uputsva od učitelja koji pažljivo prati njegov progres). Format prakse je uvek isti u pogledu redosleda pozicija koje se izvode prema vlastitoj spremnosti i sposobnostima, a u skladu sa Primarnom serijom.

*U Chandra Yoga Studiu se poštuje drevni Ashtanga sistem koji je usvojen na samom izvoru – u Mysoru (Indija) K. Patthabbi Jois istraživačkom institutu KPJAYI (ashtanga yoga research institute). Individualizovani pristup i sigurne, stabilne i ugodne asistencije pomažu polaznicima da usvoje predviđene tehnike, prodube asane, prekorače granice tela i uma i dovedu vlastitu praksu na viši stupanj. Primena autentičnog metoda, takođe, dovodi do maksimizacije terapeutskih učinaka (fizičkih, mentalnih, energetskih).