Terapijski proces: trajanje

Raspršivači mitova i ohrabrenje pred put, treći deo
(Odgovori na pitanja ljudi pre upuštanja u terapijski proces)

Ulazak u terapiju je značajna odluka i kvalitet vašeg odnosa sa izabranim terapeutom je od suštinske važnosti. Zato je neophodno da postoji zajedničko razumevanje terapijskog protokola i saglasnost u vezi uslova i načina rada.

Trajanje procesa:
Rekonstrukcija psiholoških granica
– Rekonstrukcija remek dela vašeg života

Iščekivanje čuda ili brižljivo negovanje sebe
Rekonstrukcija psiholoških granica

Zaista je naivno očekivati, i neetički obećavati brzu, a dugoročnu promenu koja se meri tek nekolicinom susreta. Takvo očekivanje klijenta / obećanje terapeuta bi poricalo ljudskost,  previđalo kompleksnost razvojnog puta i, najzad, negirao snagu dinamike dotadašnjeg iskustva (takav proces bi iščupao duboko korenje prethodnog života).

Čak i kada bi bio moguć, tako nagli preokret bi bio krajnje opasan i ugrozio bi psihološko funkcionisanje pojedinca u svetu. Kako su telo i um u neraskidivoj vezi kao dve strane istog novčića, preobražaj uključuje i prateće fiziološke procese koji moraju uhvatiti korak sa preobražajem unutrašnjeg sveta. Tome ide u prilog neophodna ‘rekalibracija’ nervnog sistema koji je do tada funkcionisao na bazi emocionalnih reakcija ličnog doživljaja sigurnosti / prilagođen percepciji pretnje.

Svi naši psihički problemi i duhovni su problemi; oni su to i kada su telesne prirode. Mi smo, kao duhovna bića, odgovorni za sva zbivanja koja se odigravaju i u našoj duševnoj i u telesnoj sferi. Naši najčešći psihički problemi proishode iz našeg odnosa sa ljudima, najčešće sa onim nama najbližima, u porodici, a onda i na radnom mestu. Naši odnosi sa bliskim ljudima, međutim, zavise u velikoj meri od naših odnosa sa samim sobom. Moja žena, muž, roditelji, deca mogu da me opravdano ili neopravdano ljute, izazivaju u meni agresiju, mogu da me plaše, izazivaju strah, da me učine tužnim izazivajući depresiju… ali sva ova afektivna duševna stanja mogu da me, posle nekog vremena, učine telesno bolesnim. Početak svih duševnih odnosno psihičkih problema (a ja bih dodala i rešenja) u meni je.
Apostol Pavle

Ne smemo prevideti još jednu važnu činjenicu: terapija ne bi smela da traje u nedogled. Takav proces bi mogao mnogo toga da kaže i o terapeutu i o klijentu, no nema dileme o mršavoj uspešnosti takve razmene.

Strateški pristup harmoničnoj perspektivi
Rekonstrukcija remek dela vašeg života

Mada je generalizacija nezahvalna, terapijski proces se zanima za istraživanje dinamike koja se uspostavljala u najranjivijim godinama, a potom ponašajno potvrđivala dugi niz godina (često i decenija) oblikujući životnu putanju pojedinca. To implicira da je potrebno pažljivo i lagano proraditi ličnu emotivnu istoriju, prepoznati disfunkcionalne obrasce i osmisliti mudre načine da se ojačaju krhki delovi života i uspostavi nova psihološka ravnoteža. Pažljivo građenje nove perspektive, na taj način, proističe iz celovitijeg doživljaja sebe i otkrivanja autentične lične istine kao najvažnije reference, okvira i standarda.

Dodatne resurse možete potražiti na:
https://natashanikolic.com/holisticki-individualni-susreti/


Ukoliko vam je materijal koristan i smatrate ga vrednim deljenja,
hajdemo da zajedno inspirišemo još nekoga.
Negujmo naše pleme svesnosti i ljubavi!

Svi tekstovi su autorski i svako preuzimanje i objavljivanje bez saglasnosti, podleže kršenju autorskih prava


Post Your Thoughts