Novi put: „marioneta ili moćna jedinka”?

Tekst je objavljen u magazinu Sensa

Priče iz terapeutske prakse

Isečak iz teksta:
“Iako joj je saosećajno slušanje o navodnim životnim neminovnostima i pritiscima kojima je bila izložena pomagalo da razume emocionalni kontekst, naslutila sam da gubi nit, ponovo lutajući mentalnim lavirintom. Umesto beskrajnog teoretisanja, bilo je važno da odgovori na vlastite vapaje za pažnjom i toplinom. Pozvala sam je da telesno lokalizuje pomenute pritiske – da osvesti konkretno lično iskustvo, da istraži njegovu teksturu i oseti njegove emocionalne nijanse. Kontakt sa telom bi potencijalno odagnao intelektualnu maglu i pomogao da se poveže sa dubljim slojevima bića. (…) Bila je voljna da upije taj uvid celim telom kako bi uskoro mogla da ga upotrebi; da ga utisne u svoj život i njime obeleži početak nekog novog puta, nekog skladnijeg načina bivanja.”

U novom broju @sensa_magazin – a posvetili smo pažnju dragocenim uvidima proisteklim iz terapijskog procesa, u kojima ćete možda naći odraz svog iskustva ili emocije – što će vas podstaći da krenete na svoj put samoistraživanja.🚀

*Smatrali smo da je tema važna i kompleksna, te je obrađujemo iz dva dela – decembarsko i januarsko izdanje.

Tu su i divne priče dragih saradnika, vredne svake pažnje. 💎

Ušuškajte se i uronite.💙

Decembar, 2022.

Svi tekstovi su autorski i svako preuzimanje i objavljivanje bez saglasnosti, podleže kršenju autorskih prava.

spremnija da se postara za sebe na „nove i divlje načine”


Post Your Thoughts