Holistička terapija

Većini nas je danas više nego ikada potrebno je razumevanje, oslobađajuće prihvatanje i saosećanje za ono što osećamo i za sve što jesmo. Tome se pridružuje potreba za negujućim smernicama i konkretnim alatima koji nas sveobuhvatno podržavaju i unose iskru radosti kuda god da krenemo.

Kroz pažljivo osluškivanje unutrašnje klime i saosećajno istraživanje skrivenih pretpostavki, implicitnih sećanja i telesnih signala, pruža nam se prilika da prepoznamo nesvesnu unutrašnju dinamiku i otkrijemo nove puteve ka ličnoj slobodi. 


Individualni susreti

Rad „1 na 1” otvara Vam vrata ka beskrajnom potencijalu na putovanju do sveobuhvatnog zdravlja isceljujem uzroka i mentalno – emocionalnog nivoa određenog nepoželjnog stanja. Energetska pomoć, podrška i smernice na putu ozdravljenja, podizanja nivoa svesti i lične duhovne evolucije.

Duboke spoznaje koje stičemo kroz taj proces, a potom i tehnike energetske medicine koje integrišu promene, pomažu nam da otpustimo stari emocionalni naboj i stupimo u kontakt sa izvornom istinom koja nas zaista oslobađa. Da sagledamo svoju celovitost i iskustveno spoznamo mogućnost da svesnim izborom odredimo dalji životni pravac.

Šta je neophodno znati pre početka

Timski rad i aktivna uloga u procesu ozdravljenja
Ovaj moćan proces uključuje potrebnu pomoć, podršku i ohrabrenje, kao i spremnost na angažovenje u procesu isceljenja kroz svakodnevne male korake, ka dugotrajnoj poromeni naših životnih navika. Bez toga neozbiljno je očekivati dugoročni boljitak. Največa pomoć koju možemo pružiti nekom jeste pomoći mu da on pomogne samom sebi (D.Milanović),  da saznanjima, radom i trudom poboljša svoj život.

Koncept sveošteg blagostanja i trajnog isceljenja nije proces brzih rešenja već poziv na predivno putovanje spoznaje svoje prave prirode i svrhe postojanja. Ovaj poziv većini ljudi dolazi kroz određenu neprijatnost. Lična kriza nastala usled naizgeld nerešive životne situacije ili u vidu određenog telesnog oboljenja je nabrži katalizator duboke unutrašnje promene.

Doslednost, strpljenje, ljubav i poverenje su magični sastojci, začini i nevidljivi pomagači procesa koji ovo putovanje čine trajnim i lakšim. Ovakav pristup nam dopušta da na zabavan način naučimo nove stvari o sebi i proširimo horizonte poimanja i razmišljanja, da usvojimo različite životne lekcije, savladamo životne prepreke i prepoznamo autentične načine da se živi srećan, ispunjen i smislen život.

Ovaj multidimenzionalan isceljujuci modalitet otvara vibracijska vrata, uklanja sam uzrok narušene ravnoteže i uspostavlja optimalan i stabilan energetski nivo kroz pokretanje unutrasnjih isceljujućih mehanizama. Uporedo se podiže naš fizički, mentalni i duhovni imunitet, stiče drugacije (sveobuhvatnije) sagledavanje stvarnosti, čime se pojedinac osnažuje i osposobljava da svesno odabere ono što je za najviše i najuzvišenije dobro.

Na ovaj način, takođe, indirektno utičemo na podizanje svesti na nivou čovečanstva u ovom kritičnom trenutku globalnih poteškoća i izazova.

Nastojimo da zajedno odaberemo odgovarajuće korake u skladu sa Vašim potrebama i težnjama, a u cilju ostvarenja željenih promena i nežnog prekoračenja granica tela i uma.

Reč je visoko efikasnom personalizovanom radu– u skladu sa individualnim ciljevima i opštim zdravstvenim stanjem, imamo priliku da oslušnemo i razumemo tanane signale tela kao veran odraz i objektivno ogledalo našeg unutrašanjeg sveta.
U zavisnosti od vaše namere primenjuju se tehike koje na holistički način doprinose kako prevenciji, tako i unaprđjenju telesnog, mentalnog i emocionalnog zdravlja.

U susret ispunjenom životu kakav istinski zaslužujemo!

Tu sam za Vas!
Dobro mi došli!