Mesečeva energija iz perspektive Aštanga joge

Prema tradiciji Aštanga joge faze punog i mladog meseca su dani kada se umesto dinamičnog izvođenja asana (joga položaja) odmaramo telo i fokusiramo se na meditativni i kontemplativni aspekt Sadhane (duhovne prakse).

Mesečeve mene predstavljau ciklični proces određen relativnim položajem meseca u odnosu na sunce. Kako i sunce i mesec imaju gravitacioni uticaj na zemlju, njihove relativne pozicije stvaraju različita energetska iskustva. Njihov udruženi uticaj se posredstvom osnovnih elemenata (zemlje, vode i vazduha) lako prepozanaje i u ljudskom iskustvu. Pun mesec je poput udaha – ekspanzivna, pokretačka sila koja nas čini energičnim i poletnim, ali u izvesnom smislu i nestabilnim. Mladom mesecu, kada je tamna strana meseca okrenuta ka zemlji i kada smo podložniji “negativnim” energetskim uticajima i štetnim mentalnim tendenciama, korespondira izdah, silazni energetski tok. Obe faze praćene su pojačanom osetlivošću (mentalnom, ali i fizičkom).

Mesec i njegove mene su oduvek golicale ljudsku maštu što se hiljadama godina ogledalo kroz različite rituale i okultne radnje. Uticaj meseca je bio obavijen velom misterije, i do danas ga prate brojna i različita mitološka bića, simboli i kontroverzne priče. U vedskoj astrologiji mesec (Čandra) predstavlja um, emocije, osetljivost, imaginaciju i arhetip majke. Hindu mitologija i mnoge tradicionalne kulture poštuju mesec kao izraz božanskog ženskog principa u prirodi.

Mesečev ciklus je jedan od najvažnijih i najočiglednijih na planeti zemlji i njegov uticaj na sva živa bića i sve prirodne procese je neosporan – od uticaja na okeane (plime i oseke), preko menstrualnog ciklusa žena, do povremenih i ne tako beznačajnih „emotivnih bura“ unutar svih nas.

Mesec u kontekstu joge

U Ashtanga jogi, kao praktičnoj, filozofskoj i duhovnoj disciplini sačinjenoj od osam nivoa duhovne prakse, posredstvom fizičkog tela lagano plovimo od grubih ka suptilnim, od nižih ka višim vibratornim nivoima. Na tom putu se oslanjamo na tradicionalni trishtana metod – trostrukim fokusiranjem i beskrajnim posmatranjem (i osluškivanjem) daha, vizuelnim fokusom (drishti) i svesnošću i primenom energestkih ključeva (bandhe) osiguravamo sabranost, centriranost i stabilnost uma dok se telo sve vreme lagano kreće.
Kako, dakle, istovremeno obuhvata fizički, mentalno-emotivni i duhovni aspekt našeg postojanja, praksa vrlo brzo i lako razotkriva čitav spektar telesnih senzacija i mentalnih i emotivnih obrazaca koje do tada nismo nužno bili svesni, i na koji imaju uticaj različite “sile”.

Vratimo se za trenutak hatha jogi i njenom izvornom značenju – balans, sklad, harmonija, ravnoteža i, najzad, stapanje, sjedinjenje, unija. Čega? Ha-Tha. Sjedinjenje solarnog i lunarnog aspekta, podjednakog protoka životne energije kroz sunčev i mečecev kanal. Toplo i hladno, aktivno i pasivno, muški i ženski princip, spolja i unutra, davanje i primanje. Život u ovoj fizičkoj ravni gotovo uvek podrazumeva dualnost, njihovo prožimanje, pretakanje i transformaciju u suprotni kvalitet, zavodljivi ples, balansiranje, integraciju i nastojane da se prevaziđu. Shiva i Shakti, svest i energija, racionalno i intuitivno, nagonsko i uzvišeno, ljudsko i božansko.

U tom smislu, bitno je da prepoznamo obe strane naše prirode, da osvestimo i prihvatimo našu svetlu i tamnu stranu, da dopustimo da se oba aspekta izraze kroz nas i da se lagano uskladimo sa prirodnim ritmovima ovih energetskih giganata. Telo i bez naše svesne pažne prepoznaje i reaguje na njihov uticaj (zadržavanje vode je najočiglednii znak), naš mentalno-emocionalni aparat je podložan burnim oscilaciama (nesanicu, promenu apetita, nervozu i uznemirenost većina ljudi registruje upravo u danima punog / mladog meseca).

Drevne Upanišade sugerišu da se ljudska priroda (prakriti) sastoji od 5 dimenzija – jezikom joge – suptilnih omotača (kosha) koji obavijaju onaj najtananiji, suštinski deo našeg Bića. Mesec, u filozifiji joge, odgovara našem mentalnom aparatu (manomaya kosha) – sadržajima svesnog, podsvesnog i nadsvesnog uma. To se i ogleda u njegovoj promenljivoj, nestalnoj prirodi (chitta vritti nirodha, Yoga Sutras 1.2). Drugim rečima, joga nas u izvesnom i sasvim uslovnom smislu – primarno uči suptilnoj kontroli mentalnih procesa.

Takođe, mnogobrojna naučna istraživanja i medicinske i psihološke studije potvrđuju uticaj mesečevih faza na ljudsko mišljene i ponašanje. Posredstvom uticaja na moždane tečnosti menja se rad mentalnog aparata što dalje pojačava mentalnu aktivnost. Povišeni unutrašnji biološki ritmovi i fiziološki procesi u ovim danima u najmanju ruku rezultiraju nesanicom ili isprekidanim snom.

Statistika dokumentuje povećan broj prirodnih katastrofa, saobraćanih nesreća, epileptičnih napada, ubistava i samoubistava, čime se još jednom potvrđuje potenciajlno provociranje neprijatnih emotivnih stanja i impulsivnih reakcija (setimo se da engleski termin
“lunatic” (luda) potiče od uverenja da nekontrolisani nagoni dolaze do izražaja baš u vreme punog meseca).

Prenaglašen dramatični ton

Iako je, dakle, lakše prepoznati “negativan” uticaj, važno je razumeti da se u zavisnosti od stepena fokusirane pažnje ova moćna energija može manifestovati u vidu kratkotrjne depresivne epizode, opsesivnih misli ili košmarnih snova (kroz koje sadržaji podsvesnog uma oslobađaju i dostižu svoj puni potencial). Ali isto tako, kada je osvestimo i energetski se usaglasimo sa njom, ovi dani nas mogu odvesti do samog izvora kreativnog poteniala, poleta, inspirativnih ideja, spoznaja i samospoznaja. (Nije li, zapravo, sve u našem iskustvu pitanje svesnosti i izbora?)

Svestan život u harmoniji sa prirodom

Dok zapadno društvo mahom podstiče naše solarne, aktivne, primarno muške, vatrene impulse, mesec nas uči usporavanju, osluškivanju, bezuslovnoj ljubavi i saosećanu majke, prjiemčivosti i spremnosti na promenu. Kroz svoj ciklus i ritmične, suptilne pokrete i međufaze, mesec nas podseća na promenljivost, prolaznost, životne faze i nestalnu prirodu našeg postojanja i postepeni progres do pune ekspanzije.

Drugim rečima, ovo je idealno vreme za odmor, opuštanje i introspekciju.

Aštanga joga predlaže da osluškujemo sve aspekte našeg Bića, da se u trenicima kulminacije unutrašnjih previranja distanciramo od opaženog stanja i da izaberemo blagost prema sebi.
Ohrabruje nas da zadržimo pogled unutra, posmatrajući i osećajući ono što se dešava unutar i izvan našeg bića. Da osvestimo untrašnu vodu – metaboličku i emocionalnu- u donjem stomaku i drugom energetskom centru, gde upravo i boravi klica nesvesnog. Ovakav pristup ne samo da neguje unutrašnji fokus i pažljivo samoposmatranje, već takođe sprečava fizičke povrede. Usklađuje nas sa prirodnim procesima prateći čitav mesečev ciklus – od svežeg početka do kulminacije i punoće svesti koja spontano dolazi i neminovno nosi pojačanu osetljivost emocionalnog segmenta i ranjivost fizičkog tela.

Joga je poziv na putovanje u dubine soptvenog bića.
Pružimo sebi dodatni dan odmora, rekapitulacije, kontemplacije;
negujemo introvertnu stranu prakse.
Nastojmo da naše kretanje na prostirci bude praksa stalne unutrašnje refleksije.
Zaronimo u unutrašnji okean.

***

Oslušnite kako se mesečev ciklus odražava na vaše telo, kakve misli i emocije pobuđuje.
Prepoznajte kako vaše telo odgovara na mesečevu energiju.
Poklonite mu lekovite rituale do potpunog okrepljenja.
Meditacija, šetnja, boravak u prirodi…
Topla kupka, omiljena muzika ili knjiga, zagrljaj omiljene osobe. 🙂

Prihvatite šta god da vam je ovaj krug doneo,
šta god da je nestalo iz vašeg iskustva nije vam više potrebno.
Šta god da se pojavilo – to niste vi.
Šta god da je iščezlo – to niste vi.

A onda širom otvorite svoje srce i prepustite se novom ciklusu puni poverenja.

***

10955280_1574522922810571_1251551200_n


Categories: Yoga lifestyle

Post Your Thoughts