Sattva Sadhana ~ jesenja joga sezona

Deveta joga sezona

- not specified -

- not specified -

- not specified -

Sattva Sadhana nastala je kao rezultat dugogodišnjeg grupnog i individualnog rada i nastojanja da se osmisli jedan celovit pristup satkan od tehnika koje na sveobuhvatan način podržavaju naše psiho-fizičko blagostanje. Osmišljena je tako da nam pomogne da na što jednostavniji i delotvorniji način postepeno integrišemo i primenimo usvojeno znanje u svakodnevnom životu, što jedino može da nam donese dugoročnu promenu.

Dobrodošli na uzbudljiv i osnažujuć proces svakodnevnog rasta i postepenog preobražaja! Ova divna praksa nam daruje ogromnu snagu, i to ne samo fizičku, već onu drugu, pravu – snagu volje, snagu duha, snagu srca!

 

Sattva Sadhana

Koncept Sattva sadhana se temelji na drevnim jogijskim principima i filozofsko-psihološkim idejama. Sam naziv potiče od termina kojima su u prevodu sa sanskrita obuhvaćene vrednosti i kvaliteti poput sklada, dobrote, istine, čistote (kao našeg prirodnog mentalno-emocionalnog stanja), smirenosti i ispravne (uzemljene, pravovremene i blagotvorne) akcije za najviše Dobro svih (sattva), kao vitalnih elemenata jedne duhovne prakse joge (sadhana).

 Ovakav koncept nije nešto kruto i okamenjeno, već živi, pulsirajući energetski sistem koji se menja i prilagođava našem pogledu na svet, rastućim znanjima, saznanjima i (samo)spoznajama i sveopštoj promeni kako individualne, tako i kolektivne percepcije (svesti). 

 

Temelji prakse

Praksa se oslanja na autentične izvore i metodologiju klasičnih joga učenja, poštujući principe kontemplativnih tradicija i nastojeći da ponudi skladan odnos drevnih tehnika na način koji podržava našu individualnost, raznolikost potreba, kapaciteta i namera.

Ovakav koncept temelji se na integrativni sistem Patanđalijeve Aštanga Joge[1] pružajući nam konkretne smernice i alate koji nas vode u pravcu sattvičnog (celovitog, uravnoteženog) života. Čitav proces odvija se u vidu primene osam koraka duhovnog puta: etičkih smernica i filozofskih principa (jame i nijame), fizičkih pozicija i telesno orijentisane prakse (asane), tehnika disanja (pranajame), četiri aspekta unutrašnjeg preobražaja kroz četiri nivoa meditativne prakse (pratjahara, darana, djana, samadi).

Sattva Sadhana ne iskljičuje druge joga pistupe već nastoji da ih pažljivo integriše kroz komplementarnu i kreativnu primenu inteligentnog sekvenciranja, svesnog disanja i formalnih meditativnih praksi, kroz kombinaciju aktivnih tehnika pročišćenja i kontemplativnih smernica.

Iako se svojim imenom izdvaja od uobičajenih joga pristupa, termini su tu samo da nas podsete na pozadinske principe i vrednosti ka kojima kroz praksu nastojimo da svesno težimo, nikako da kreira još jedno odvajanje unutar postojećeg joga sistema. Ne odriče se pripadnosti različitim joga sistemima već zahvalno prihvata njihov uticaj i teži da sistematično ponudi što bogatiju, temeljnu i izbalansiranu joga praksu. Praksu koja podjednako podržava sve aspekte života i svega što istinski jesmo – na kreativan i negujući način.

Praksa ima solidnu bazu, ali je živa i svakodnevno se menja i spontano nadograđuje – prilagođava se našim potrebama i produbljuje uporedo sa našim razumevanjem i rastom.

 

Šta možemo da očekujemo od ovog programa?

Satva Sadhana je koncept nastao organski kao rezultat dugogodišnjeg učenja, prakse, podučavanja, istraživanja i spontanih unutrašnjih preobražajnih procesa. Kao takva, nastavlja da živi i da se menja sa nama i kroz nas, u želji da proširi domete i oplemeni celu našu zajednicu. (Već neko vreme sazreva i oblikuje se, samo joj sada pristupamo na sistematičniji način.)

Na praktičnom nivou to se ogleda kroz:

  • inteligentno i kreativno sekvenciranje, vešto stvaranje optimalnih uslova za transformativno iskustvo i negovanja stabilne zajednice koja taj proces svesrdno omogućava i podržava;
  • istraživanje pokreta, dinamike, praničnog potencijala i transformativne moći daha;
  • pažljivo usmeravanje na introspektivnu stranu prakse;
  • osvešćivanje suptilne (pranične) anatomije našeg bića uz istovremeno konkretno pozicioniranje skeleton-mišićnog sistema, kako bi se poboljšali benefiti joge kao svojevrsne psiho-fizičke terapije;
  • dodavanje prstohvata vedske mudrosti kroz kontemplaciju Joga sutri i drevne mantre;
  • ohrabrenje da kroz lični proces i jedinstveno intimno putovanje otkrijemo autentičnu perspektivu podržanu vrednostima i principima drevne joga filozofije;
  • naizmeničnu smenu dva tipa prakse:
    Satvic flow – je nešto više orijentisan na telesni aspekt prakse, svesno disanje, sinhronizaciju daha i pokreta i kraće meditativne pauze, dok Satvic seat pretežno poklanja pažnju dubljim meditativnim iskustvima, tehnikama prošišćenja i mantrama (u nedostatku boljih termina služimo se stranim izrazima koji opisuju ne finalno stanje, već proces).

Za razliku od parcijalnih pristupa koji se fokusiraju na usko područje ekpertize, integrativni pristup ima za cilj da paralelno oplemenjuje sve nivoe bića. Poput zdravog obroka za koji pažljivo biramo namirnice, odmeravamo njihovu količinu, kombinaciju i odnos, način i dužinu pripreme – ne bi li bile što hranljivije – a opet u skladu sa ličnim potrebama i ukusom.

 

Značaj zajednice, vrednost deljenja

Do sada već dobro znamo da nema magičnih pilula, čarobnih štapića i brzih rešenja, i da niko ne može da otključa neke unutrašnje brave i prođe kroz čitav proces umesto nas. I to je jedna moćna i osnažujuća činjenica svesnog života.

Međutim, bez obzira na lične kapacitete, neosporno je da je svakome od nas bez izuzetka neophodna (makar povremena) podrška i vođstvo.

Stari spisi kažu da je podrška sanghe (recimo da je možemo, između ostalog, razumeti kao duhovnu zajednicu svesnih i slobodnih ljudi) učestvuje u ličnoj i kolektivnoj evoluciji sa oko 25% ukupnih napora, odnosno ostvarenih rezultata. To može biti još jedan motiv za češće udruživanje snaga.

Drugim rečima, ovo je skromni pokušaj da kombinacijom moćnih tehnika i jednim blagim, negujućim pistupom Za-Jedno sagledamo kompleksnost i lepotu našeg postojanja i lakše i jednostavnije priđemo bliže celovitosti.
.

.

.

U to ime, dobrodošli na uzbudljiv i osnažujuć proces svakodnevnog rasta i postepenog preobražaja! Ova divna praksa nam daruje ogromnu snagu, i to ne samo fizičku, već onu drugu, pravu – snagu volje, snagu duha, snagu srca!
(Program je namenjen nešto iskusnim jogijima/nama koji nastoje da prodube znanje i razmevanje sebe kroz praksu.)

 

Tokom dubokog i kompleksnog fizičkog, mentalnog, energetskog i duhovnog iskustva preobražaja, postavljamo zdrave temelje za sticanje znanja i uvida, gradimo jedan nov odnos sa sobom, harmonizujemo različite nivoe postojanja i učimo kako da unapredimo kvalitet života na integrativan način.

Sattva Sadhana je tu da nas podrži i ohrabri.
Da nam se nađe u onim danima kada nam se čini kao da ništa ne funkcioniše.
Da nas uzemlji kada osećamo da je život na našoj strani i da letimo na krilima entuzijazma.
Da nas umiri, i podseti da budemo blagi prema sebi.
Da nas uputi na moć nežnosti.
Da nam pomogne da još malo porastemo.
Da bude tihi saputnik kroz čudesnu životnu avanturu.

Za jedan svesni, radosni, kreativni kolektiv!

Radujemo se prilici da učimo i rastemo zajedno!

Dobro nam došli!

 

[1] Aštanga joga kao filozofski sistem zasnovan na Patanđalijevim joga sutrama, različit je od Aštanga Vinyasa Sistema koji je razvio i podučavao Pattabi Jois.

Umetnost opuštanja - u susret jeseni

read next

Join event