POZIV NA ČOVEČNOST

Tekst je objavljen u dnevnom listu Danas.

Osetljive teme o kojima se burno raspravlja u proteklom periodu o seriji seksualnih incidenata i nezamislivog zlostavljanja, zadaju još jedan udarac kolektivnoj psihi nakon kojeg je teško ostati nepristrasan i spokojan. Uprkos dobronamernosti (želje za pružanjem podrške i osuda okrivljene strane), takve reakcije često nanose još više štete.

Odlomak iz teksta:

(…) Mada je izvesna doza verbalne agresije krajnje razumljiva, da li nam to buntovno vikanje zaista može pomoći? Osuda se lako može iskoristiti kao ventil za ličnu frustraciju, no takva reakcija samo dalje produbljuje polarizaciju društva kao još jedan vid surovosti, još jedan trougao drame (spasilac – progonitelj – žrtva)[1] i vožnja istim krugom pakla. Odričući se razumevanja, odbacujemo priliku za suštinsku promenu.

Potrebna je milost kako bismo ostali blagi u surovim situacijama.[2]

U ovako delikatnim trenucima, potrebno je ostati miran i preispitati skrivenu psihološku dinamiku po kojoj su odgajane generacije ljudi. Svrha prepoznavanja tog transgeneracijskog obrasca nikako ne bi smela biti traganje za novom metom i upiranje prsta ka nekom nevaljalom pretku – već nastojanje da se istinski razume tako teška i važna problematika, da se preuzme puna odgovornost i da se najzad promeni stari, patološki obrazac. (…)

Ceo tekst možete pronaći u dnevnom listu Danas.


Ukoliko vam je materijal koristan i smatrate ga vrednim deljenja,
hajdemo da zajedno inspirišemo još nekoga.
Negujmo naše pleme svesnosti i ljubavi!

Svi tekstovi su autorski i svako preuzimanje i objavljivanje bez saglasnosti, podleže kršenju autorskih prava.


[1] Stephen Karpman, razvio je „dramski trougao“ kao dinamični model socijalne interakcije i konflikta. Tri arhertipske pozicije: žrtva, spasilac, progonitelj – odnose se na uloge koje ljudi nesvesno igraju.

[2] Poetično je uobličila R. Kaur u jednoj od svojih katarzičnih priča o ličnom iskustvu seksualnog nasilja.


Post Your Thoughts