Praksa svesnosti iz perspektive Ashtanga Vinyasa Yoge

19.09.2015.

- not specified -

- not specified -

- not specified -

Men are born soft and supple; dead, they are stiff and hard.
Plants are born tender and pliant; dead, they are brittle and dry.

Thus whoever is stiff and inflexible is a disciple of death.
Whoever is soft and yielding is a disciple of life.

The hard and stiff will be broken.
The soft and supple will be prevail.
Tao Te Ching


Aštanga joga je duhovna, filozofska i praktična disciplina koja nam je dostupna zahvaljujući mudracu Vamana Rišiu i originalnom učenju koje potiče iz drevnog spisa Yoga Korunta. Danas se Aštanga joga širom sveta praktikuje na način na koji je tokom života podučavao S. K. Pattabhi Jois,
 i kako to danas čini njegov unuk Sharath Jois.

 

Ashtanga Yoga u doslovnom prevodu znači osmostruka ili osmokraka yoga – kako je zapisano u Patanđalijevim Joga Sutrama – to je put unutrašnjeg pročišćenja koji se sastoji od osam nivoa duhovne prakse:
Yama (lični moralni kodeks),
Niyama (socijalni kodeks),
Asana (postavljanje tela u određeni položaj),
Pranayama (kontrola daha i vitalne energije),
Pratyahara (kontrola čula),
Dharana (koncentracija),
Dyana(meditacija),
Samadhi (konteplacija ili prosvetljeno stanje svesti).

Iako ne postoji opšta saglasnost u definisanju Joge, najtačnija definicija je ona koja glasi da je suština yoge kontrola uma (misaonih procesa):
Yogas Chitta Vritti Nirodha – “Yoga is the stilling of the fluctuations of the thought-waves of the mind.”.

Prva dva koraka ka uspostavljanju kontrole uma jesu savršeni sklad yama i niyama. Ipak, kako Patthabi Jois navodi – nije moguće živeti principe yama i niyama ukoliko telo i čulni organi nisu u dovoljnoj meri pročiščeni, rafinirani i osnaženi (“it is not possible to practice the limbs and sub-limbs of yama and niyama when the body and sense organs are weak and haunted by obstacles” (Jois, 2002)). Prva četiri nivoa spadaju u spoljene ili eksterne vidove čišćenja koji bivaju upotpunjeni i integrisani preostalim nivoima Ashtanga metoda.

PROGRAM RADIONICE
U nastavku sledi opis dve tematske jedinice koje su predviđene za tu priliku.

Metod detoksifikacije i jačanja organizma u Ashtanga sistemu sastoji se od asana koje su grupisane u šest serija. Logika i ključni princip osnovne serije Ashtanga Yoge (Yoga Chikitsa) iskazuje se kroz progresivan niz položaja koji se sukcesivno smenjuju i postepeno i paralelno grade sposobnost da se fokusiramo, flexibilnost i snagu. Svaki položaj nas priprema za sladeći počev od Pozdrava Suncu, koji su duša i srce svake joga prakse, a čiji je cilj da umiri um, distancira nas od spoljnog sveta i svega što smo sa sobom poneli iz njega, probudi unutrašnju, digestivnu vatru, pročisti i okrepi čitavo telo i povećava naš kapacitet da kroz život koračamo svesno i radosno.

Na radionici nas očekuje druženje sa Ashtanga Vinyasa Yogom u tradiciji S. K. Pattabhi Jois-a kroz postepeno usvajanja osnovnih koraka na putu Ashtanga joge. Ključni kvaliteti ove prakse su disanje i svesnost kojima će biti posvećena posebna pažnja. Imaćemo priliku da usvojimo  osnovne  tehnike disanja ali i da se upoznamo sa principima sinhronizacije pokreta sa dahom u samoj praksi, adekvatnim telesnim pozicioniranjem i odgovarajućim kretanjem u ritmu disanja kroz stojeće sekvence. Takođe, pozabavićemo se fazama svakog disajnog ciklusa integrišući ih u jedan mek, ritmičan i kontinuiran pokret. Sve što prolazi kroz našu svest utiče na disanje – sva mentalna i emocionalna stanja se odražavaju na obrazac disanja. Ovaj susret nam pruža priliku da prepoznamo, usvojimo i primenimo određeni način disanja kako bi pokrenuli željeno unutrašnje stanje: «Kada Dah luta, um je nemiran, ali kada je Dah miran, i Um je miran»- Hatha Yoga Pradipika

Kroz pažljio praćenje svakog disajnog ciklusa istraživaćemo dinamiku disanja uz insistiranje na produbljivanju i povećavanju svesnosti o disanju i sadržaje koji se na ovaj način razotkrivaju. Svesnost je specifican kvalitet joge koji se u prvom redu odnosi na istančanost i postojanost pažnje, na svesnu, budnu prisutnost.

Drugi deo radionice će nas uvesti u istraživanje posture tela lociranjem pažnje i prepoznavanja tzv. strateškog mesta delovanja predviđene pozicije, repozicioniranja kičme, ravnomernog distribuiranja pokreta duž celog kičmenog stuba, uz kontrolisano produbljivanje daha i pozicije – kroz niz telesnih položaja koji ima moćne fizičke i terapeutske efekte.

Ovakav pristup podrazumeva podsticanje aktivnog, svesnog i progresivnog (postepeno, korak po korak) ulaženja i produbljivanja položaja, bezbedno izvođenje osnovnih i lakših, ali i izazovnijih pozicija. Posebnu pažnju poklanjamo negovanju stabilnosti, smirenosti i istrajnosti kroz ravnotežne ili asimetricne položaje (nemiran dah i um imaju tendenciju da ugroze opštu stabilnost i održavanje ravnoteže tela).

Najzad, dobro je da se podsetimo da ne postoje prava ograničenja osim onih koja sami sebi nametnemo. Ako mislite da možete – u pravu ste, ako mislite da ne možete, takođe ste u pravu. “Yoga is for everyone, ecsept for lazy people” Shri K. Pattabhi Jois

12041836_10207791278519066_1866587056_n

Dobrodošli! 
practice. learn. grow.

Elementi Ashtanga Vinyasa Yoge

read next

Join event