Pazi šta želiš, možda ti se i ostvari

Ovoj kolektivnoj egzistencijalnoj krizi se polako ali sigurno naslućuje kraj. Možemo pohrliti da što pre sve zaboravimo i vratimo se rutinskom življenju. Možemo, isto tako, sve ovo da iskoristimo kao značajnu prekretnicu.
Moguće da je ovo prilika da u istom telesnom obličju iskusite ’život nakon života’. Mada je u opipljivoj realnosti što šta tamo gde je bilo i ranije, nešto iznutra je prešlo veliki put i potpuno promenilo unutrašnju atmosferu – pritisak, pogled, granice – nisu tamo gde ih pamtite, mada su mudrije i stabilnije. Veliku su šanse da ste u potpuno novoj orbiti.


Svakodnevni uvidi ~ životne priče ~ putopisne avanture ~ isceljujući rituali

Muzika za čitanje

 

Mnogo puta smo svedočili kako nagle promene mogu da nas pregnu iz životnog sna budeći ogromne rezervoare snage koje nismo ni slutili da nosimo u sebi. Isto tako, više puta smo se uverili šta moć udruženih namera čini u tim kritičnim momentima – kada zaboravljamo na dotadašnja lična stremljenja i spontano postajemo instrumenti utehe, podrške, milosti – kroz pružanje konkretne pomoći tamo gde je najpotrebnija.

Prethodnih dana sam imala priliku da budem (virtuelno) okružena učiteljima koji su delili duboke uvide i podsticali na refleksiju. To me je navelo da se prisetim koliko ljudi se dugi niz godina spremalo za ovu situaciju uvežbavajući dobro poznati misaoni i verbalni repertoar poput:

– ’rado, ali nemam kada’,
– ’bilo bi lepo, ali, na žalost, ne stižem’,
– sve bi bilo super kada bih samo imao malo više slobodnog vremena’…

i još niz sličnih varijacija na temu. Zar nismo svi zajedno priželjkivali neki magičan preokret koji bi nam pružio mogućnost da se napokon bavimo stvarima koje želimo i budemo više sa ljudima koje volimo, bez primese osečaja da ‘gubimo vreme’? Istina je da se niko nije nadao ovakvom razvoju stvari, no, postojanje ponovo pokazuje da ne mari za ono što smo prećutali već samo za ono čime je uporno pulsirala naša kolektivna svest.

Nisu li nam, zapravo, na izvestan način uslišene molitve?

Šta se onda zbiva kada udružimo moć ponavljajućih reči (‘nemam vremena‘), navike poistovećivanja (sa ograničenom fizičkom dimenzijom života), hroničnog previđanja potreba (za odmorom) i čežnji (za predahom)? Šta se desi kada prenebregnemo signale visokog emocionalnog intenziteta? Ne kao površna ideja da samo misli oblikuju život, već činjenica da svest nijansira naše percipiranje života, poput tla sa kojeg rastu izdanci naših nastojanja (misli, reči, dela).

Desi se da sve stane. Da se na trenutak zaustavi cela planeta. Desi se to da polako ali sigurno strada naše fizičko telo zarobljeno u četiri zida; da od neizvesnostidrhti um; da kušamo slobodu na nove i do tada nezamislive načine. Dogodi se i to da se rasprše stare zablude i da se ’spusti’ potpuna jasnoća. Više nema intelektualizacije i pukog zamišljanja kako bi ’stvari trebale da budu’ već živi odnos sa onim što Jeste kroz neposredno iskustvo tog čuvenog koncepta sporo(ije)g življenja (‘Slow living’) koji nam je očigledno bio preko potreban.

Možda ćete reći da je puka slučajnost ili da se traže logične veze tamo gde ne postoje ili makar nisu očigledne. Činjenica je, ipak, da nam ovo iskustvo nudi veliku priliku. Priliku da se trgnemo i probudimo iz kolektivnog sna ili… da navijamo za povratak na staro (mada, ni to staro neće biti sasvim isto).

Ovoj kolektivnoj egzistencijalnoj krizi se polako ali sigurno naslućuje kraj. Možemo pohrliti da što pre sve zaboravimo i vratimo se rutinskom življenju. Možemo, isto tako, sve ovo da iskoristimo kao značajnu prekretnicu. Moguće da je ovo prilika da u istom telesnom obličju iskusimo život nakon života. Mada je u opipljivoj realnosti što šta tamo gde je bilo i ranije, nešto iznutra je prešlo veliki put i potpuno promenilo unutrašnju atmosferu – pritisak, pogled, granice – nisu tamo gde ih pamtimo, mada su mudrije i stabilnije. Veliku su šanse da smo u potpuno novoj orbiti.

Duboko verujem da je put ka trajnoj promeni popločan malim, plemenitim činovima. Životom u kojem se svakodnevno i svesno bira poštovanje, strpljenje, predano služenje nalozima srca – sopstvenog ali i tuđeg. Gde se pruža bez ideje o dobiti, gde se prima bez osećaja moralnog duga. Gde je razmena osnovni prirodni zakon.
Gde nastojimo da svaki potez bude svrhovit – ne zato što ulažemo izuzetan napor u ispravno delovanje, već zato što smo u saglasju sa najčistijim unutrašnjim bićem koje uvek zna ispravan način, koje uvek korača ispravnim putem. Koje se svakog trenutka prestrojava sa trake na traku kada god je to potrebno – kako bi ostalo u harmoničnom odnosu sa pulsiranjem prirode.

Izbor je uvek i isključivo na nama: čemu sada poklanjamo pažnju? Šta ’vežbamo’ u svom iskustvu? Koje životne navike istanjujemo, a koje učvršćujemo? Koje korake preduzimamo a od kojih odustajemo?
I možda još važnije – zašto? Šta god odlučili da činimo – da li odraz ljubavi ili sumnje? Da li podstiče mir ili strah? Da li proizilazi iz osećaja autentične unutrašnje snage ili je odjek subjektivnog osećaja bespomoćnosti… doživlajaja da je lični doprinos zapravo beznačajan?

Hajdemo ipak koračić napred.

Mikro pokreti ka ekspresivnijem životu – suprotno navici odlaganja ili potiskivanja.
Aktivno zauzimanje za svesnost ka slobodnom bivanju – umesto pasivnog čekanja da se promena ’prosto desi’.
Plemenite namere ka istinskoj evoluciji u jedinstvu sa prirodom. Majkom prirodom od koje smo se izgleda udaljili a koja nas je iznedrila, koja nas održava i čiji smo neodvojivi deo. Naš zajednički dom – koji nas nežno doziva i spremno čeka.
Da joj se poklonimo i da se pomolimo da nas neka mudra sila zaštiti – najpre i ponajviše – od nas samih.
Tek toliko da boravimo u srcu dovoljno često, dovoljno dugo.
Iii, brdo dobre muzike za dobar ritam kretanja.


Spremni? Porozor, sad!

Pulsiranje Majke Prirode

__________________________

Neka nam procvetaju srca i neka se vitalnost ponovo useli u živote svih bića na planeti.

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Neka sva bića budu srećna, zdrava i slobodna.

S ljubavlju i poštovanjem,
Nataša

__________________________

Ukoliko vam je materijal koristan i smatrate ga vrednim deljenja,
hajdemo da zajedno inspirišemo još nekoga. Negujmo naše pleme svesnosti i ljubavi!

 

Svi tekstovi su autorski i svako preuzimanje i objavljivanje bez saglasnosti,
podleže kršenju autorskih prava.


Categories: Yoga lifestyle

Post Your Thoughts