Kako izgleda jedna seansa

“Vera nije neophodna ali je otvorenost uma od suštisnkog značaja”

Poznavanje principa i toka rada kao i vere u delotvornost su poželjni, ali ne i neophodni elementi uspešne terapije. No, otvorenost uma i prijemčivost energetskog polja, jaka volja za ozdravljenjem i spremnost na promenu kroz svesno učešče u isceljujućem procesu je nužan preduslov zajedničkog energetskog rada i polazna tačka svih ljudi koji su iskreno zainteresovani za isceljenje.

 

Početak terapije
Nakon inicijalnog razgovora i detaljne anamneze (zdravstvene istorije) opšteg zdravstvenog stanja, proteklih i sadašnjih bolesti, životnih navika, sledi razgovor o motivima dolaska, mentalnim činiocima određenog stanja i dogovor o toku sporovođenja seansi. Pojedincu se pristupa holistički, razumevanjem suštisnkog uzroka određenog stanja, nasuprot mehanicističkom pogledu na svet i grubog odvajanja materijalnog od duhovnog.

Sledeći korak podrazumeva „sklapanje ugovora“ – definisanja jasnog cilja i uzajamnog pristanka na preuzimanje konstrultivnih koraka tokom i van terapije, sa terapeutom i samostalno.

-U slučaju prevencije i energizacije, pojedinac oseća boljitak več nakon prve sesnse. Za najbolje i dugotrajne rezultate terapiju je preporučljivo sprovoditi u nizu od minimum 3 do 5 seansi.

-Kod ozbiljnijih stanja kura obuhvata minimum 5 do 10 seansi.

-U slučaju teških bolesti, terapiju je najbolje spovoditi uz istovremeno oslanjanje na druge, komplementarne oblike lečenja.

Terapija se obično spovodi u ležećem položaju, u stanju duboke relaksacije. Kroz regresoterapijsko otvaranje seanse, pojedinac se uvodi u prošireno stanje svesti putem hipnotičke indukcije, pristupa se ispitivanju relevantnih i smislenih prostornih i vremenskih dimenzija za aktuelno stanje pojedinca, bilo da je reč o isceljenju dinamike odnosa unutar porodičnih sfere, patoloških obrazaca ili čitavom spektra telesnih oboljenja i emotivnih stanja. Pojedinac postepeno stiče uvide o sebi, životnim obrascima, o stvarnom uzroku nastanka stanja, svest o unutrašnjoj snazi i smernice za potencijane pozitivne promene na različitim životnim poljima.

Tokom terapijskog procesa mogu se javiti različita sećanja, slike, vizije – ovi sadržaji mogu imati važnu ulogu ali je važno razumeti da nisu neophodni kako bi terapijski poostupak bio potpun i uspešan. Reč je o holističkom pristupu koji se fokusira na isceljenje svih dimenzija ljudskog bića nastojeći da zaobiđe mistifikaciju i varke racionalnog uma koji četo otporom (zatvorenošću) sprečava potpuno isceljenje.

Centralnom delu pristupa se polaganjem ruku na strateška mesta kako bi se omogućio intenzivan protok vitalne sile kroz energetske meridijane i biopolje primaoca. Na ovaj način se podstiču rekuperativne snage pojedinca, značajno povećava kapacit vitalne sile i njen slobodan protok kroz sistem energetske anatomije, reguliše svi sistemi u ljudskom organizmu i svi aspekti zdravlja i postojanja.

U toku seanse se može javiti osećaj toplote, pulsiranja, neka vrasta “električnih senzacija” kroz telo usled pojačanog protoka energetskih informacija u elekromagnetno polje pojedinca.

Završni deo sense posvećen je kvantnoj harmonizaciji i integraciji novonastalog stanja i stabilnog visokog energetskog nivoa.

Nakon terapije
Arhanđeoske i Anđeoske energije dosežu duboke dimenzije ljudskog bića na vrlo nežan način tako da nakon seanse obično nema nikakvih neprijatnih reakcija (isceljujućih kriza). Pojedinac se oseća opušteno, energizovano, centrirano, osnaženo i inspirinsano da i sam preduzme dodatne konstruktivne korake ka trajnom isceljenju (npr. promena prehrambrenih navika i dr.).

Daljinski  tretmani su podjednako delotvorni i nezamenljivi kod hitnih slučajeva, infektivnih ili virusnih oboljenja, kriznih stanja, kada fizički dodir izaziva bol ili je direktni kontakt iz bilo kog razloga nemoguć. Sve to uz strogo poštovanje etike i uslov da je primaoc u budnom stanju za puno dejstvo terapije. Na ovaj način se efikasno tretira određeni organ, obolele ćelije, oslobađa se fizički i/ili emocionalni bol, zaustavlja krvarenje, nezavisno od fizičke udaljenosti između terapeuta i primaoca.

Važno:

Radi lakše organizacije, efikasnije saradnje – uspešnijeg terapijskog procesa i poštovanja međusobnog vremena, susret se može se besplatno otkazati minimum 12 sati pre predviđenog termina.
U slučaju neotkazivanja ili nepravovremenog otkazivanja, susret će biti naplaćen.
(U skladu sa etickim uputstvima i defninisanim standardima profesije.)

Reiki HD 002 - Copy