Ashtanga Vinyasa Yoga

Aštanga joga je duhovna, filozofska i praktična disciplina koja nam je dostupna zahvaljujući mudracu Vamana Rišiu i originalnom učenju koje potiče iz drevnog spisa Yoga Korunta. Danas se Ashtanga širom sveta praktikuje na način na koji je tokom života podučavao S. K. Pattabhi Jois, i kako to danas čini njegov unuk Sharath Jois.

Aštanga joga u doslovnom prevodu znači osmostruka ili osmokraka joga – kako je zapisano u Patanđalijevim Yoga Sutrama – to je put unutrašnjeg pročišćenja koji se sastoji od osam nivoa duhovne prakse:
Yama (lični moralni kodeks),
Niyama (socijalni kodeks),
Asana (postavljanje tela u određeni fizički i energetski položaj),
Pranayama (kontrola daha i vitalne energije),
Pratyahara (kontrola čula),
Dharana (koncentracija),
Dyana (meditacija),
Samadhi (konteplacija ili prosvetljeno stanje svesti).

Iako ne postoji opšta saglasnost u definisanju Joge, najtačnija definicija je ona koja glasi da je suština joge suptilna kontrola i jačanje uma – “Yogas Chitta Vritti Nirodha”.

Prva dva koraka ka uspostavljanju kontrole uma jesu savršeni sklad yama i niyama. Ipak, kako Patthabi Jois navodi – nije moguće živeti principe yama i niyama ukoliko telo i čulni organi nisu u dovoljnoj meri pročiščeni, rafinirani i osnaženi. Prva četiri nivoa spadaju u spoljene ili eksterne vidove čišćenja koji bivaju upotpunjeni i integrisani preostalim nivoima Aštanga metoda.

Istinska Joga svom osnovnom zadatku negovanja duše pristupa preko tela, ali tu svoju misiju ne završava. Fizičko blagostanje je sekundarna dobit. 

Ovo je uzbudljiv i osnažujuć procesa malog, svakodnevnog napora i  postepenog progresa. Ova divna praksa nam daruje ogromnu snagu, i to ne samo fizičku, već onu drugu, pravu – snagu volje, snagu duha, snagu srca…

*U Chandra Yoga Studiu se poštuje drevni Ashtanga sistem koji je usvojen na samom izvoru – u Mysoru (Indija) K. Patthabbi Jois istraživačkom institutu KPJAYI (ashtanga yoga research institute). Individualizovani pristup i sigurne, stabilne i ugodne asistencije pomažu polaznicima da usvoje predviđene tehnike, prodube asane, prekorače granice tela i uma i dovedu vlastitu praksu na viši stupanj. Primena autentičnog metoda, takođe, dovodi do maksimizacije terapeutskih učinaka (fizičkih, mentalnih, energetskih).